In het archief van de VMR

zijn alle 'levenslopen' van de MarkerRondbouwen, voor zover bekend, terug te vinden. Het ruggegraat van de actieve periode vormen de visserijgegevens zoals die zijn geregistreerd in het Nationale Visserijregister. Hier zijn alle data zoals visserijnummers, overschrijvingen, scheepsgegevens en namen van vissers c.q. vergunninghouders/eigenaars vastgelegd.

Het archief is aangevuld met bouwtekeningen, correspondentie tussen Rijksdienst, werven en vissers, offertes van scheepsbouwers en leveranciers van zeilen, motoren en visgerei. En natuurlijk alle oude foto's van MarkerRondbouwen die maar te vinden waren...