Restauratie

De VMR zijn bijzonder content met het voornemen van eigenaren om hun schip weer zo veel mogelijk in oorspronkelijke staat te brengen, daarom stellen wij U graag alle benodigde informatie hiervoor ter beschikking.

Voor dit doel beschikken wij over een modelschip dat alle details van een MarkerRondbouw laat zien, voor zover de diversiteit van de schepen dat mogelijk maakt. In geval van twijfel kan dit altijd als voorbeeld dienen.

Onderstand een collage van plaatjes om U een indruk te geven van de aanwezige detaillering. Ook is het mogelijk om bij serieus interesse een ‘Restauratiemap’ met detailfoto’s op te maken, die als basis voor de restauratie kan dienen.